drone1

Drone Systems udfører termiske inspektioner fra drone til analyse og effektivisering af eksisterende energiløsninger.

Vi udvikler software til indsamling og præsentation af data, der danner grundlag for bedre strategisk planlægning.

Ydelser

Fjernvarme

Kortlægning og lækagesøgning

Termografering af forsyningsnettet hos varmeværker er ikke nyt. Drone Systems har udviklet et stabilt system der muliggør termisk kortlægning af forsyningsnet inkl. stikledninger fra luften. Vores termiske data bliver georefereret og tilgængeliggjort via en webportal for kunden.
I forhold til traditionel termografering fra et køretøj, kan dronen komme steder der ikke før er afsøgt for fejl. En betydelig del af de lækager varmeværkerne kæmper med ligger på de svært tilgængelige steder.

Kortlægningen giver et samlet billede af nettets tilstand og kan bruges som beslutningsgrundlag til senere renoveringer, eller til akut indsats mod lækager.

Bygninger

Nybyggeri

Vi sikrer at klimaskærmen er udført korrekt. Ved første kolde måned efter bygningen er taget i brug, dækker vi alle facader og tagflader så det afsløres om der er udførselsfejl i form af utætheder, kuldebroer eller for stort varmetab gennem enkelte bygningsdele.

Eksisterende byggeri

Det kan være svært at komme til på tage, ved kviste og i skotrender med traditionelt udstyr. Vi dokumenterer varmetab i form af kuldebroer, manglende isolering, utætheder mm. Ved større byggerier, er det muligt at termografere vinkelret på facaden i alle højder, hvilket giver et bedre resultat end termografering fra jorden.

Overfladevand

Miljø

Drone Systems laver i samarbejde med DTU, Miljøstyrelsen, Region Midtjylland og VIA et projekt der skal konkludere om termografering fra drone kan anvendes som en tids- og omkostningsbesparende platform til detektion af forurenings ind- og udstrømning i vandløb og havnebassiner, i forhold til konventionelle metoder.

Målet er at reducere omkostninger ved feltarbejde, samt fastslå udsivningszoner i Horsens havn, samt indsivningszoner i Grindsted Å.

Drone | Systems

  • Drone Systems er Danmarks første godkendte dronevirksomhed der udfører termografisk kortlægning af varmeværkers forsyningsnet
  • Alt data tilbydes i en kortbaseret webløsning
  • Integrerer nye sensorer og udvikler software efter kundens ønske
  • Godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til flyvning i byzoner og natflyvning
  • Godkendt i alle UAS kategorier under 25kg (1A, 1B & 2)
  • Drone Systems har fløjet i 1½ år og har ingen uforudsete hændelser
  • Professionel & komplet løsning hvor sikkerheden er i fokus

Referencer

.

Drone Systems produkt er blevet godt modtaget i afdelingen. Det er pålideligt, nemt at bruge og Drone Systems er hurtige til at levere. Deres løsning kan også anvendes til at finde begyndende brud, så det er nemmere at planlægge vedligeholdelse. Løsningen giver god værdi for os, den viser det vi skal forholde os til, og prisen er rimelig. Vi vil anbefale Drone Systems til andre fjernvarmeværker.

Affaldvarme Aarhus
Keld Bo Andersen, Afdelingsleder Vedligehold

Vi havde igennem længere tid forgæves ledt efter en stor lækage. Uden hjælp fra Drone Systems ville det have taget lang tid før den var blevet fundet. Vi har set lignende løsninger som enten er dyrere, eller mindre brugbare. Vi mener bestemt, at andre fjernvarmeværker vil have glæde af Drone Systems produkter. Deres løsning er gennemtænkt og udover at finde lækage, kan den også bruges til at vurdere ledningsnettets generelle tilstand.

Viborg Fjernvarme
Tom Diget, Distributionsleder

Kontakt

MNH1_600

Michael Noer-Hvarre

CMO

+45 60 16 96 02

michael@dronesystems.dk

SYN1_600

Sune Yde Nielsen

COO

+45 21 85 17 44

sune@dronesystems.dk

HKG1_600

Henrik Karmisholt Grosen

CEO

+45 25 24 01 02

henrik@dronesystems.dk

Drone Systems ligger i Århus Centrum.

kontakt@dronesystems.dk

 

Drone Systems ApS
Knudrisgade 52,1
8000 Århus C
CVR Nr.: 36734914


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/dronesystems.dk/ds/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399